| Úvodní stránka | 
Nová registrace
Vstup pro dříve
zaregistrované účastníky
Šablona příspěvku
Přerušení registrace

64.  SJEZD
ASOCIACÍ
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

-----------

Adresy pro korespondenci:

sjezd@tunw.upol.cz

Ústav lékařské chemie
a biochemie LF UP

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc


Přihlášky k účasti, poplatky,
ubytování

Mgr. Gabriela Pokorná
telefon: 585631403
fax: 585631401
e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz 

 

REGISTRACE


64. SJEZD ASOCIACÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Přihláška k účasti

Poplatek za registraci zahrnuje:

  1. Účast na všech akcích programu sjezdu ve dnech 25. – 27. června 2012
  2. Sborník abstraktů (Chemické listy)
  3. Konferenční materiály
  4. Občerstvení po dobu konání konference
  5. Pro doprovázející osoby bude možné uhradit účast na společenských akcích
    při registraci.

Registrační poplatek zaplaťte nejpozději do 30. 4. 2012,
jeho úhrada je podmínkou pro zveřejnění abstraktu v Chemických listech 2012;106(6)

Pro členy Asociace českých chemických společností (AČChS), Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností (ASChFS) a pro studenty je registrační poplatek snížen (viz tabulka "Statut účastníka").

Příjmení:
Jméno:
Titul:

Statut účastníka:

Statut účastníka

Členství

Člen

Člen - student

Nečlen

 

Nečlen - student

 Bez poplatku

Statut účastníka

Cena
vč.
DPH (Kč)

Člen "Asociace Českých chemických společností" nebo "Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností"

4500

Student člen "Asociace Českých chemických společností" nebo "Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností"

3500

Nečlen "Asociace Českých chemických společností" a "Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností"

5500

Student nečlen "Asociace Českých chemických společností" a "Asociácie Slovenských chemických a farmaceutických spoločností"

4500


Potvrzení
o platbě:
Zvolte způsob, jakým zašlete organizačnímu výboru potvrzení o úhradě konferenčních poplatků
Přílohu e-mailu
Poštou
Instituce
vč. adresy:
Kontaktní adresa:
Ulice/P.O.Box:
PSČ/Město:  
Stát:
Telefon:
Fax:
Email:
Zadání hesla:
Pro kontrolu zadejte heslo ještě jednou:
Platební údaje:
V případě zájmu
o daňový doklad zadejte přesné fakturační údaje
(včetně IČ a DIČ:)
Datum příjezdu:
Datum odjezdu:
Poznámka:
 
Copyright
© Copyright 2012 Palacký University, All rights reserved